Zerbitzuak

Aholku fiskala /Kontablea

 • Aholkularitza fiskala ematea sozietate komertzialei eta autonomo partikularrei.
 • OGASUN PUBLIKOAN dagozkien obligazioei alta ematea.
 • BEZaren HIRUHILEKO eta URTEKO deklarazioak (300, 390, 310, 391, 320 eta 370 formularioak).
 • BEZaren aldian aldiko deklarazioak (309).
 • 500.000tik gorako operazioen urteko deklarazioa (347).
 • Komunitate barruko operazioak laburbiltzeko deklarazioak.
 • PFEZren hiruhileko deklarazioak (130).
 • Alokairuengatiko erretentzioen hiruhileko eta urteko deklarazioak (115, 180).
 • Jabeei alokairuengatiko erretentzioen ziurtagiria egitea PFEZrako.
 • BEZaren erregistro-liburuak prestatzea.
 • BEZa itzultzeko eskabideak.
 • Liburu obligatorioak prestatzea (Sarrerak, Gastuak, Suplituak, Kutxa eta Ondasunak eta Inbertsioa).
 • Kontabilitatea prestatzea.
 • Kontabilitateko liburuak legezkotzea.
 • Errentaren eta ondarearen deklarazioa.
 • Sozietateen gaineko zerga.
 • Kontuen depositua.
 • Oinordetzen eta donazioen gaineko zerga.
 • Ondare-transmisioen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga.
 • Berraztertzeko errekurtsoak eta Auzitegi Ekonomiko Administratiboari jarritakoak.
 • Balioak eta likidazio osagarriak egiaztatzeko errekurtsoak.
 • Ogasun Publikoaren gutunak, errekerimenduak eta inspekzioko aktak atenditzea.
 • Sozietateen desegitea.
 • Ziurtagiriak lortzea.

Compartir: