Zerbitzuak

Aholkularitza laborala

 • Nominak eta segurantza sozialak prestatzea.
 • Laneko kontratuak.
 • Kontratuak berritzea.
 • Segurantza Sozialeko afiliazioak (enpresa eta langileak).
 • Laneko bajen kitantzak eta enpresako ziurtagiriak prestatzea desenpleguko prestazioetarako.
 • Bisita-liburua prestatzea eta dilijentziatzea.
 • Langileei egindako erretentzioen hiruhileko eta urteko deklarazioak egitea (110-190).
 • Langileei egindako sarreren ziurtagiriak.
 • Kontsulta laboralak.
 • Inspekzio laboralak.
 • Adiskidetzeko ekitaldiak.
 • Autonomoen erregimenean alta eta baja ematea.
 • Segurantza Sozialeko kuotak itzultzeko eskaera.
 • Atzerrian desplazatuei osasuneko asistentziaren espedientea tramitatzea.
 • Txartelen duplikatuak eskatzea.
 • Segurantza Sozialeko diruzaintzari ziurtagiriak eskatzea.
 • Laneko organismoei eta Segurantza Sozialari aldez aurreko errekurtsoak eta erreklamazioak zuzentzea.
 • Subentzioak eta desenpleguko prestazioen kapitalizazioa eskatzeko aholku-zerbitzua ematea eta dokumentuak tramitatzea.
 • Enpresak eratzea eta legalizatzea.
 • Norberaren kontura lan egiteko baimena eskatzea.
 • Norberaren kontura lan egiteko baimena berritzea.

Compartir: