Albisteak

2017an Ogasunak jarraituko dituen 17 sektore edo iruzur-tipoak

Jada Zerga Agentziak urte honetarako iruzurren kontrako jarduera-plana onartuta du. Guztira 17 sektore edo iruzur-tipologia desberdin dira zainketa estu bat izango dutenak. Ogasunak 2017rako ezkutuko ekonomia, pertsona fisikoen ondarea, ekonomia digitala, higiezinen operazioak, ondorengotzak eta dohaintzak, etab ditu kontrolatzeko helburu. 

Lan ikuskatzaileak hiru mailatan jokatuko du:

 • Prebentzioa, ikerketa eta zerga-iruzurraren eta aduanazainaren kontrola.
 • Diru-bilketako faseko iruzurraren kontrola.
 • Zerga Agentziaren eta Autonomia-Erkidegoen zerga-Administrazioen arteko kolaborazioa.

Prebentzioa, ikerketa eta zerga-iruzurraren eta aduanazainaren kontrola

 1. Ezkutuko ekonomia. Ezkutuko ekonomiak tradizionalki jasotzen ditu deliberatuki ezkutatutako jarduera guztiak administratiboei, era batekoak edo partzialekoak, zerga-ordainketa sahiesteko.
 2. Pertsona fisikoen ondare ikerketa.
 3. Multinazionaletako elusio fiskaleko praktikak eta mugaz haraindiko jarduerarekiko enpresak.
 4. Ekonomia digitala eta negozio-modelo berriak.
 5. Beste jardun-eremu batzuk; profesionalei zerbitzuak ematea, BEZa, talde fiskalak, Sozietateen Gaineko Zerga...
 6. Zerga bereziko objektu diren produktuen kontrola.
 7. Ingurumen zergen kontrola.
 8. Aduana-kontrola.
 9. Kontrabandoko, narkotrafiko eta kapital-zuriketako prebentzioa eta errepresioa.

  Zerga Agentziaren eta Autonomia-Erkidegoen zerga-Administrazioen arteko kolaborazioa

 10. Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren tarte autonomikoaren gaineko ondorioen kontrol osoa.
 11. Ez agindutako ariketei buruzko Ondarearen gaineko zerga eta bere erlazioa ondorengotzen eta dohaintzen gaineko zergarekiko.
 12. Higiezinen operazio adierazgarriak bere zerga-ordainketa Balio Erantsiaren Gaineko Zergagatik zehazteko asmoz.
 13. Sozietateen operazio nabarmenagoak ondare-transmisioen gaineko zergatik eta  dokumentatutako erregimen fiskaletik salbuetsita egotea egintza juridiko berezietara hartzeagatik.
 14. Ondorengotzen gaineko Zergen eta dohaintzen zerga onura gozatzeko baldintzak betetzea, errenta-iturri nagusiaren frogaketaren bidez.
 15. Kooperatiben erregimen fiskalaren aplikaziorako baldintzak betetzea.
 16. Aitortutako bizilekuak eta bere aldaketak.
 17. Minusbalido edo familia ugariak ibiligailua eskuratzeagatiko, IEDMTen hobari edo salbuespenaz gozatzeko baldintzen frogaketa. 

Compartir: